środki ochrony roślinadiuwanty i sklejaczenawozy i biostymulatorydron 11 10
dron 11 10

Środki ochrony roślin

 

Acetamip 20 SP      acetamipryd 20%
     
Aksilary 85 SG   daminozyd 850 g
     
Arastar Twin 480 SC   chlorotalonil 400 g, azoksystrobina 80 g
     
Deresz 306 SE   2,4 D 300 g, florasulam 6,25 g
     
Etephon   etefon 480 
     
LambdaCe 050 CS    lambdacyhalotryna 50 g 
     
Maxikorn 340 SE    terbutylazyna 250 g, bromoksynil 90 g 
     
Strobi 250 SC    azoksystrobina 250 g 
     
Talonil 500 SC    chlorotalonil 500 g 
     
Triadik Bis 70 WG    dikamba 65,9 %, triasulfuron 4,1 % 
     
Trinekspak 250 EC    trinekspak-etylu 250 g 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie